Mirë se vini! E-Mail: rrkk.albania@gmail.com, Cel: 0694093409 (Rachel Wilson)
Zgjidhni Gjuhën:

MISIONI YNË

Të prezantojmë dhe inkurajojmë kampet e krishtera efektive; për të parë jetët e njerëzve të shpëtohen he transformohen prej fuqisë së Jezu Krishtit.

VLERA THELBËSORE

UNITET
Ne bashkohemi me gjithë denominacionet Ungjillore, kishat dhe organizatat për të parë familje, burra, gra e fëmijë që njohin dhe rriten në marrëdhënie me Krishtin përmes shërbesës së kampeve.

SHËRBIM
Ne sigurojmë kampe të organizuara për kishat dhe organizatat e tjera. Ne sigurojmë trainim dhe mbështetje për të ndihmuar ata që organi- zojnë kampe apo dëshirojnë ta bëjnë këtë gjë.

BASHKËPUNIM
Ndërveprojmë së bashku për të ofruar inkura- jim, lutje, eksperiencë, materiale dhe ide për një shërbesë kampi efektive.