Mirë se vini! E-Mail: rrkk.albania@gmail.com, Cel: 0694093409 (Rachel Wilson)
Zgjidhni Gjuhën:

KONFERENCA

RrKK organizuar konferenca vjetore kombëtare. Këto konferenca janë të hapura për çdo kishë apo organizatë që ka një shërbesë kampesh apo dëshiron të zhvillojë një të tillë. Ju do të inkurajoheni dhe pajiseni prej seminareve të ndryshme rreth shërbesës së kampeve dhe nga koha jonë së bashku.